Zabezpečení na důchod

JAK SE PŘIPRAVIT?

JAK POSTUPOVAT?

1.   Nespoléhat na státní důchod. Vlastní spoření a zajištění je tou nejlepší cestou!

2.   Úspory nenechávejte pouze v penězích. Zajistěte je reálnou hodnotou – investičními cennými kovy! Není potřeba hledat nové finanční zdroje, pozměňte výši plateb na stávajících spořících produktech a uvolněné prostředky začněte pravidelně spořit do cenných kovů.

II. PILÍŘ

Na  základě  zákona  č.  426/2011  Sb.  o  důchodovém  spoření  byl  vytvořen  tzv.  druhý  pilíř  důchodového zabezpečení. Nově vzniklý II. pilíř je tvořen důchodovými fondy penzijních společností. Jde o systém dobrovolný a vstupovat do něj mohou ekonomicky aktivní občané do věku 35 let.

+

 • Zhodnocení odvodů důchodového pojištění
 • Odvod z hrubé mzdy (nepodléhá zdanění)
 • Předmět dědictví
 • Výše důchodu není omezena
 • Možná volba délky výplaty důchodu
 • Vyšší zabezpečení rodiny (kombinace více produktů)
 • Konkretizace použití (účet na jméno)Individuální účet účastníka – kontrola výše a připsání odvodů
 • Systém odděleného majetku správce a účastníka


 • Nutný příspěvek účastníka
 • Nelze ukončit, měnit v průběhu, ani zvolený způsob výplaty
 • Nemožnost jednorázového výběru
 • Neznámé zhodnocení úspor v období výplaty
 • Poplatky penzijní společnosti, následně pojišťovny
 • Rozhodnutí do 35 let nebo do 6 měsíců od zahájení zaměstnání či podnikání, nelze změnit
 • Nemožnost ovlivnit změny v nastavení systému, nejistota dalšího fungování
 • Vklady nejsou pojištěné ani garantované
 • Výše penze dle aktuálních úmrtnostních tabulek 

Cílem důchodové reformy je vytvoření více rozloženého důchodového systému, který zajistí obyvatelstvo pro období důchodu.

 

NAŠE DOPORUČENÍ

 

Posílit svůj vlastní důchodový systém o 4. pilíř. První 3 pilíře jsou postaveny na spoření v penězích a cenných papírech (dluhopisech a akciích). Současný vývoj ale ukazuje, že ani stát nemusí být vždy bezpečným garantem našich úspor. Proto je dobré mít i pilíř na vládě nezávislý, který navíc zajistí majetek proti dopadům ekonomických a politických krizí i proti inflaci. Výpočet důchodů se může změnit, parametry druhého i třetího pilíře také. Cenné kovy, které budete mít ve svém držení, Vám zůstanou.