Aktuální investiční příležitosti – Garance 2019

Týká se kupních smluv investičního zlata ve formě investičních slitků Fortuna (producent PAMP) a mincí Australia Kangaroo (producent Královská australská mincovna) mezi zájemci o investování do cenných kovů a společností IBIS InGold®, a.s.IČ 25525433 se sídlem Rybná 682/14, Praha 1.

Základní informace:
 • Investiční zlato je nepostradatelnou součástí každého portfolia (souboru investic) se specifickými a nezastupitelnými vlastnostmi.
 • Investiční zlato ve formě slitků a mincí (které jsou předmětem Garance 2018) je nepochybné kvality, opatřené certifikátem pravosti a Veriscanem – opatřuje producent PAMP a certifikátem o prvodržitelství každého slitku (mince) – opatřuje IBIS InGold. Parametry lze ověřit na webu PAMPu i IBISu InGoldu i jinak.
 • Investiční zlato (předmětné kvality) se obchoduje na celém světě za velmi blízké ceny (cenová arbitráž) a likvidita (možnost kdykoliv nakoupit i prodat jakékoliv množství zlata) je vysoká.
 • V současné době (září 2018) se ceny pohybují na úrovni v blízkosti minimálních hodnot za posledních 8 let. Graf vývoje ceny zlata z londýnské burzy je zde:
 • Nepochybně je mimořádně vhodná doba k  investování do zlata.
Inteligentní investiční plán – IIPlán®  

 K dispozici je Inteligentní investiční plán – IIPlán® – osvědčený nástroj k postupnému investování do cenných kovů použitelný i jako nástroj pro jednorázovou investici nebo kombinaci obou možností.

Přehled základních vlastností IIPlánu®:

 • efektivní postupné (i jednorázové) investování do cenných kovů
 • průměrování výnosů
 • fixace cen každé platby
 • možnost kdykoliv poukázat mimořádnou platbu (nebo jednorázovou úhradu)
 • možnost změnit kdykoliv výši úhrad, odprodat aktiva, přerušit nebo ukončit investování bez jakýchkoliv sankcí
 • Podrobné vlastnosti IIPlánu jsou zde

Předsmluvní informace (osvědčené smluvní podmínky) jsou zde.

Důležité vysvětlení: Vstupní cenové navýšení prvního slitku

Garance 2019:
 • Akce IBISu InGoldu v období 1.1. – 30.6. 2019
 • Na rozdíl od běžných poměrů na kapitálových trzích (které negarantují nikdy nikomu nic) přináší garanci zachování nominální hodnoty včetně určitého zhodnocení
 • Použitelné na investiční zlaté slitky Fortuna PAMP o hmotnosti 5, 10 a 31,1 g a Australia Kangaroo s hmotností ¼ OZ, ½ OZ a 1 OZ (7,77 g, 15,55 g a 31,1 g)
 • Předmětné slitky (mince) lze nakoupit kdykoliv v jakémkoliv množství – bez garance – a prodat je kdykoliv za aktuální tržní cenu (včetně výkupní prémie)
 • Typické je investovat určitou částku jednorázově (není povinné) nebo postupně nebo v kombinaci obou
 • Garanci lze uplatnit po splnění podmínek – podmínky jsou uvedeny zde.
 • Slitky (mince), které byly nakoupeny v rámci Garance 2019 lze odprodat kdykoliv a komukoliv bez využití Garance 2019 – zejména pokud došlo k výraznému růstu ceny nebo z jakéhokoliv jiného důvodu před datem Garance, k datu Garance nebo kdykoliv po něm
 • V době, kdy je splatná doba garance, je možné prodat slitky nebo mince komukoliv nebo i IBIS InGoldu za aktuální tržní cenu nebo IBISu InGoldu za cenu, která je garantována – Garance 2019 – garanční certifikát
 • Podrobnější informace k Garanci 2018 jsou Garance 2019 – doplňující informace – efektivní výnos investice s Garancí 2019
 • Pro stávající klienty i nové klienty, kteří dostali informaci nedávno, využili a doporučí investici do zlata cestou IIPlánu někomu dalšímu
 • Snadný úkol: sdělí informaci, předá kontakt, dohlédne na splnění podmínek
 • Podrobné znění veřejného příslibu je zde: Garance 2018 – veřejný příslib
 • Dohoda o provedení práce je zde: Garance 2019 – dohoda o provedení práce.
 • Příklad odměny: 3 (smluvy Kangaroo ¼ OZ) + 2 smlouvy ½ OZ + 1 smlouva 1 OZ = 3 x 5000 + 2 x 9000 + 1 x 13000 = 46000. Stojí to za (obvykle snesitelnou) námahu?