Investování do nemovitostí

( s cílem dosažení výnosu nebo alespoň zachování hodnoty investice  )

    Během uplynulých několika let byly do ekonomiky v zájmu jejího vyvedení z ekonomické krize nality v USA i v Evropě obrovské objemy finančních prostředků, které nebyly pokryty odpovídajícími daňovými příjmy ani přebytkem obchodní bilance. To znamená, že dříve nebo později se musí nadbytečné peníze projevit růstem inflace. Vedle investice do drahých kovů ( a případně dalších komodit – uměleckých předmětů, šperků, starožitností apod.) je pro tuto situaci vhodné mít část majetku uloženu v nemovitostech (domy, byty, pozemky, objekty pro podnikání apod.).

Investice do vlastního bydlení :

První nemovitostí je pro každého dům nebo byt, ve kterém žije. Většinou je smysluplnější si objekt bydlení pořídit do vlastnictví, neboť se dá v případě potřeby odprodat ( převážně se ziskem ) a je také výhodnější objekt svého bydlení mít ve vlastnictví na důchod. Slouží tak v podstatě i jako forma investice na penzi. V současné době jsou k dispozici 3 hlavní nástroje k financování vlastního bydlení – všechny jsou velmi příznivé :

  • Úvěry ze smluv o stavebním spoření – jejich předností jsou příznivé a stabilní nízké úrokové sazby a možnost profitovat ve spořicí fázi na státních příspěvcích. To je výhodné zejména pro ty, kteří mohou svoji bytovou potřebu dlouhodobě plánovat.
  • Hypotéční úvěry – vyžadují vždy zástavu nemovitosti – obvykle té, která se kupuje (buduje) a případně další nemovitosti. Úrokové sazby také velmi příznivé (nedaleko historických minim co do úrokových sazeb), možnost zvolit tzv. úrokový fix – období, po které se hypotéční banka i klient – dlužník vzájemně zavazují neměnit podmínky úvěru. Při skončení úrokového fixu je možné celý úvěr nebo jeho část splatit ( tzv. refinancování úvěrem od jiné banky)
  • Investice do cenných kovů a následně jejich odprodej a investice do nemovitosti – v současné době dochází k stagnaci cen cenných kovů ( zlato, stříbro ). Ceny budou výrazně růst v období ekonomických turbulencí. Ve stejném období nepochybně dojde k poklesu cen nemovitostí, neboť naprosté většině investorů, kteří budou své investice mít uloženy v penězích, se jejich investice výrazně znehodnotí (vysokou inflací, devalvací apod.). Tím klesne jejich koupěschopnost, což se nutně projeví poklesem cen nemovitostí. Investoři, jimž se jejich investice zhodnotila, budou mít zvlášť výhodnou příležitost realizovat své bytové záměry za mimořádně příznivé ceny

Investice do bytů k pronájmu :

Častou otázkou klientů – investorů je možnost investic do bytů k pronájmu. V 90. letech, kdy bytů bylo málo a poptávka po pronájmech obrovská, byla pořizovací ceny bytů nízká a nájemné vysoké ( např. byt bylo možné pořídit za 200 tis. Kč a pronajmout jej za 15 tis. Kč měsíčně, doba ekonomické návratnosti byla extrémně nízká a efektivnost takové investice obrovská).  Dnes (rok 2018) – bylo vystavěno mnoho bytů, které slouží jako investice a jsou pronajímány za výhodných podmínek. Tržní ceny bytů (zejména v Praze) jsou vysoké, tomu odpovídá nájemné. Je rizikem investice tohoto typu, že, jakmile dojde k ekonomickému poklesu, dojde k snížení poptávky po pronájmech, tedy k snížení cen pronájmů a významnému prodloužení doby ekonomické návratnosti. Investice do bytů k pronájmu se nejeví jako nejvhodnější příležitost.   

Investice do pozemků :

Investování do pozemků je významnou příležitostí. Někdy se lidé domnívají, že na nemovitostech ( pozemcích ) se nedá prodělat. Opak je pravdou a mnoho investorů na pozemcích prodělává. Mezi pozemky jsou významné rozdíly. Výhodné je zejména, pokud se investorovi podaří levný pozemek ( orná půda, zahrada apod.) přeměnit v územním plánu obce na stavební, který má mnohanásobnou hodnotu. To však vyžaduje, aby pozemkům investor dobře rozuměl, aby dokázal vytipovat, do kterého pozemku investovat s perspektivou jeho přeměny na stavební. Naopak nebezpečím pro investory, které lze jen těžko eliminovat, je umístění nové komunikace v okolí pozemku nebo jiné změny v územním plánu obce. Takové změny mohou výrazně snížit hodnotu pozemku.

Úloha realitního makléře : výrazně s vhodnou volbou a s realizací investice do nemovitosti může napomoci realitní makléř. Ten má za úlohu napomoci svému klientovi s výběrem nemovitosti ke koupi, s eliminací různých rizik souvisejících s investicí, zabezpečuje často právní servis apod. Realitní makléř obvykle účtuje od svého klienta honorář, který se obvykle pohybuje v rozmezí 3 – 5 % z kupní ceny nemovitosti. Zprostředkování realit ( realitní služba ) je nelicencovanou živností a může ji vykonávat kdokoliv ( s čistým trestním rejstříkem). V realitní branži se však setkáváme s mnoha podvody. Vytipovat spolehlivého a korektního realitního makléře nebývá snadné (zvláště, když občan přistupuje k investici do nemovitosti poprvé).

Pro všechny, kteří uvažují o investici do reality (byt, dům, pozemek . . .) mám tip na ověřeného, spolehlivého, kvalifikovaného makléře s příjemným jednáním, se kterým bude jistě každý spokojen. Stačí, když se mi ozvete.

Poznámka k realitnímu makléři: kolega má zvláštní zájem na tom, aby všichni mí klienti, kterým jsem doporučil jeho službu, s ní byli spokojeni. Já totiž na průběh jeho činnosti dohlížím a kdyby byl někdo nespokojen, už bych mu žádného dalšího nedoporučil. Proto záruka úplné spokojenosti.

Služba úvěrového poradce pro oblast úvěrů ze stavebního spoření a hypotéčního poradce : 
Pro oblast úvěrů ze stavebního spoření i hypotéčních úvěrů mám kvalifikované kolegy, kteří obsluhují mé klienty (úvěrová problematika je velmi rozsáhlá a já sám nemohu plně kvalifikovaně obsluhovat všechny oblasti). I v oblasti úvěrů dobře funguje záruka úplné spokojenosti, neboť i zde mají kolegové zájem, aby mým klientům poskytovali nejlepší služby.

Pokud máte zájem o službu kvalifikovaného a ověřeného úvěrového poradce, ozvěte se mi !