Investiční nemovitosti s ambicemi – mimo Prahu

Požadavek na dobrou investiční příležitost (dobrá bezpečnost investice, dobrý výnos ve formě renty, likvidita v případě potřeby)

 • Investiční byty v Praze – doba návratnosti investice kolem 20 let, problémy s možnou budoucí malou poptávkou po pronájmech a velkou nabídkou bytů k pronájmu, vysoká delikvence úhrad nájemného, nekázeň nájemníků
 • Investiční byty v severních Čechách – doba návratnosti investice kolem 10 let, při vhodné volbě motivovaného nájemce výrazně vyšší platební kázeň, trvalé setrvání v nájmu, hospodárného užívání pronajímaného objektu
Investice mimo Prahu:
 • Byty nebo domy do osobního vlastnictví zapsané v KN nejvýše v ceně obvyklé
 • Dlouhodobý pronájem motivovanému nájemníkovi
 • Předem dojednané nájemné ve výši cca 0,8 – 1,0 % měsíčně z investované částky (roční výnos 8 – 10 %, doba ekonomické návratnosti 10-13 let)
 • V případě neplacení nájemného výpověď z nájmu a možnost prodat objekt jinému investorovi nebo na volném trhu
 • Předkupní právo
 • Výběr nájemného a správa objektu
 • Daně (DPN 4%, DPFO nebo DPFO), uplatněné náklady
 • Náklady a poplatky (10% z čisté investice, 5% z měsíčního nájemného)

Kalkulace ideálního případu:

 • Cena obvyklá nemovitosti: 600 T.
 • Objem investice čistý = 500 T.
 • Měsíční nájemné 4.250 Kč (0,85%měsíčně t.j. 10,2% ročně)

Kalkulace reálného případu:

 • Cena obvyklá nemovitosti: 600 T.
 • Objem investice čistý + DNN(4%) = 500 T. + 24 T. = 524 T.
 • Poplatek 10% z čisté výše investice = 50 T., celková investovaná částka = 574 T.
 • Nájemné = 4.250 Kč/měs. – 5% = 4.037,50 Kč/měs. x 12 = 48.450 Kč = 8,44 % ročně

Riziko investice:

 • Nájemník není schopen platit nájemné

Další vlastnosti investice:

 • Vlastnictví nemovitosti je zapsáno na jméno investora v KN
 • Nájemník má zájem na udržení nájemního vztahu
 • V případě neplacení nájemného vystěhování a prodej nemovitosti
 • Vstupní investice uhrazena po 12 měsících
 • Stabilní výnos z investice ve výši jako u investice do akcií
 • Standardizované postupy, standardní smluvní dokumenty, předjednaný smluvní vztah,poskytovaný servis investorům