Investiční nemovitosti s ambicemi – Praha

Specifické vlastnosti investic s ambicemi v Praze:
 • Nově zbudované bytové jednotky (zejména půdní vestavby) nebo nové developerské projekty ve vnitřních částech Prahy
 • Zásadním způsobem přestavěné – zmodernizované byty ve staré bytové zástavbě v Praze
 • Garance právní jistoty – prodávajícím je nejčastěji developer, který provedl výstavbu (modernizaci) bytu
 • Byty jsou ve stavu schopném okamžitého využití (užívání nebo pronájmu)
 • Neveřejná nabídka – prodej kvalifikovaným zájemcům předtím, než je objekt nabídnut veřejně
 • Cena – je pevně stanovena, jednání o ní je vyloučeno (směrem nahoru i dolů)
 • Možnost pro investory vybrat si nejvýhodnější byty z celého objektu
 • Lhůty pro výběr bytu a jednání s prodávajícím
 • Možnost opakovaného investování
 • Cena: tržní, prodávající má zájem o snadný odprodej
 • Výnos: odpovídá výnosu z dluhopisů a má s nimi významnou korelaci

Shrnutí: právní čistota nemovitosti, výhoda spočívající v právu přednostní volby, snadné jednání o ceně, výnos z pronájmu odpovídá dluhopisům, složka portfolia přispívající správnédiverzifikaci.

Další informace jsou doplňovány postupně ve vztahu k jednotlivým příležitostem – nabídkám