Investiční pozemky s ambicemi

V dnešní době (v každé době) jsou dobrou investiční příležitostí investiční pozemky. 

 • Zemědělská půda: spolehlivý uchovatel hodnoty investice, obvykle nízká cena, dobrý potenciál zhodnocení investice.
 • Stavební pozemky: spolehlivý uchovatel hodnoty investice, vysoká pořizovací cena, dobrá likvidita, dobrý potenciál výnosu investice.

Zvláštním typem investiční příležitosti jsou zvlášť pečlivě vybrané pozemky, které jsou aktuálně zemědělskou půdou, ale které mají dobré předpoklady stát se stavebními. 

INVESTIČNÍ POZEMKY S AMBICEMI:
Obvykle mají tyto vlastnosti:
 • Dobrá lokalita vhodná k bytové výstavbě v blízkosti aglomerace
 • Blízká dostupnost inženýrských sítí
 • Žádné právní vady
 • Výměry pozemků vhodné pro individuální investici
 • Zemědělská půda  tomu odpovídá cena vhodná jako investiční příležitost
 • Možnost investovat do více pozemků současně
 • Možnost kdykoliv investici – pozemek – prodat (po 5 letech držení výnos osvobozen od daně z příjmu)
 • Obvykle malé nebo nepatrné náklady na péči o pozemek
 • Změna územního plánu  zásadní změna hodnoty investice  možnost ovlivnit termín změny aktivní činností investora
 • Daň z nabytí nemovité věci
Ekonomické parametry investice do pozemku:
 • Prakticky úplná bezpečnost investice (daná pečlivým výběrem pozemku)
 • Předpokládaný výnos 7 % ročně (bez zohlednění změny v územním plánu)
 • Očekávaný výnos 10 – 19 % ročně (se zohledněním změny v územním plánu)
 • Likvidita : kdykoliv v době držby
 • Riziko: není předem jisté, kdy dojde k zásadní změně hodnoty investice  změny v územním plánu
 • Obvyklý objem investice: 500.000 Kč – 10 mil. Kč (podle lokality, výměry, situace aj.)


Máte
li zájem o doplňující informace k investování do nemovitostí, investičních pozemků nebo o konkrétní investici do investičních pozemků, napište Váš dotaz zde:

Tip