Oprávnění a certifikáty

Služba investičního i pojišťovacího zprostředkovatele je regulována ustanoveními zákonů ČR a opatřeními České národní banky, která vykonává dohled.

V oblasti zprostředkování investic do cenných papírů podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu působím od r. 2013 v pozici tzv. vázaného zástupce investičního zprostředkovatele. Investičním zprostředkovatelem je společnost SAB Servis s.r.o., IČ: 24704008, web:http://www.sabservis.cz/. Jako vázaný zástupce investičního zprostředkovatele jsem registrován u České národní banky, moji registraci si můžete ověřit zde. Registrace mne opravňuje zprostředkovávat investice bez omezení objemu u subjektů (investičních společností nebo obchodníků s cennými papíry) z široké nabídky SAB Servisu. Jejich přehled je zde.  (seznam partnerů)
Osvědčení o absolvování odborné přípravy pro výkon činností v oblasti zprostředkování investic je zde.
V oblasti zprostředkování služeb souvisejících s penzijní reformou jsem absolvoval předepsanou odbornou přípravu na Vysoké škole finanční a správní. Certifikát o absolvování je zde. (Osvědčení-doplňkové penzijní spoření.pdf). Na jeho základě mohu zprostředkovávat investice do 2. a 3. pilíře důchodové reformy.

Jako tzv. podřízený pojišťovací zprostředkovatel jsem byl registrován dne 29.3. 2005 pod číslem 003213 PPZ ministerstvem financí ČR. Jeho pravomoci převzala Česká národní banka. Registraci si můžete ověřit zde . (Registrační číslo 003213PPZ). Osvědčení o mé registraci podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele je zde. Registrace mne opravňuje zprostředkovávat pojištění na území a pro pojišťovny na území ČR. Zaměřuji se na oblast občanských pojištění (pojištění osob – životní pojištění, životní kapitálové pojištění, investiční pojištění, soukromé životní pojištění (pojištění sjednávané ve spolupráci se zaměstnavateli), úrazové pojištění občanů a dětí, životní pojištění pro děti, pojištění odpovědnosti při výkonu zaměstnání. Nevěnuji se pojištění majetku, pojištění podnikatelských rizik apod. Jeden člověk nemůže být plně kvalifikován pro všechny oblasti. I pro další služby se na mne můžete obracet, neboť mám kvalifikované kolegy, kteří mým klientům rádi poskytnou svoji službu k jejich plné spokojenosti. Kolegové mají zvláštní zájem na spokojenosti mých klientů, neboť (kdybych se dověděl o jakékoliv nespokojenosti), už bych jim žádné další mé klienty nedoporučil.

Jsem registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 9.4.2001, číslo registrace je 00001928/001. Sdělení o registraci je zde. Registrace mne opravňuje shromažďovat, zpracovávat apod. osobní údaje klientů pro potřeby poskytování zprostředkovatelských a poradenských služeb. Úřad pro ochranu osobních údajů je administrátorem směrnice GDPR.

Jako podnikatel působím od dne 3.1.1993 ( úřední datum vzniku mého podnikání je 3.1.1994 ), živnostenské oprávnění pro zprostředkovatelskou činnost je od 24.5.1995 ( živnostenský list je zde ), živnostenské oprávnění pro ekonomické poradenství je od 16.9.1998 ( ( živnostenský list je zde ). Můj výpis z rejstříku trestů je zde.

V roce 2016 jsem absolvoval zkoušku z investičního poradenství podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Certifikát o absolvování je zde.

V období 2015 – 2016 jsem absolvoval odbornou přípravu a v roce 2016 zkoušku podle metodiky EFA (European Financial Advisor). Certifikát o absolvování zkoušky je
 zde. 

V roce 2017 jsem byl Asociací finančních poradců České republiky oceněn jako Finanční poradce roku 2016. Ocenění je zde.

V roce 2018 jsem absolvoval zkoušku podle Zákona 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. Certifikát je zde.

V roce 2018 jsem absolvoval Investiční akadremii u VHI (Viktor Hostinský Investments). certifikát o absolvování je zde: