Cesta v Klecanech

Přehled všech dokumentů obsažených ve spisu kolem komunikace Do Čertovky v Klecanech

Přehled dokumentů dokládajících umístění sporné komunikace p.č. 638 a sporné zdi vlastníků 355/4

Přehled dokumentů týkajících se „dohod“ kolem komfortních vjezdů pro majitele 355/4 a 355/9

Předložili manželé Satranovi:

Cesta v Klecanech – Vyjádření Satranových ( JUDr. Šafránková – 18.3.2021

Cesta v Klecanech – Ing. Buriánek – zaměření – r. 2002

Cesta – GEO – Ing. Rejdová Ivana – Satranovi – Geometrický plán – r. 2005

Předložilo město Klecany

Cesta v Klecanech – Město Klecany vyjádření ze dne 10.3.2021

RON Podolánka – opatřilo Město Klecany 2001

Pleticha Jaroslav, Ing. – Vytyčovací náčrt – opatřilo Město Klecany – 20.4.2009

Kurhajec Ivo – starosta – stavba zasahuje do komunikace -14.1.2011

Bartáková – Rozhodnutí – zasahuje do pozemku parc. č. 638 – 7.6.2010

Bartáková – Předání spisu KÚ – zasahuje do komunikace – překážka na komunikaci – 26.9.2012

Bartáková – MěÚ Klecany – SSÚ – přesahuje na pozemek 638 – 27.11.2013

Dvořák – starosta – Poskytnutí informace – 13.10.2020 _pozemkem pod veřejnou pozemní komunikací, kterou lze užívat v režimu obecného veřejného užívání bezúplatně

Předložili manželé Harnachovi:

Geoprogres_Ing. Sládková_2005_dokumenty k vytyčení hranic pozemku 353_13

Bartík Tomáš, Ing. – Geodetické zaměření – 23.1.2016

Předložilo město Mladá Boleslav:

Cesta v Klecanech 05607001_elaborat_komplet_měření geodetů z Mladé Boleslavi_01_2020