Investiční nemovitosti s ambicemi – mimo Prahu

Požadavek na dobrou investiční příležitost (dobrá bezpečnost investice, dobrý výnos ve formě renty, likvidita v případě potřeby)

Investice mimo Prahu:

Kalkulace ideálního případu:

Kalkulace reálného případu:

Riziko investice:

Další vlastnosti investice: