Oprávnění

Služba investičního i pojišťovacího zprostředkovatele je regulována ustanoveními zákonů ČR a opatřeními České národní banky, která vykonává dohled.

V oblasti zprostředkování investic do cenných papírů podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu působím od r. 2013 v pozici tzv. vázaného zástupce investičního zprostředkovatele. Investičním zprostředkovatelem je společnost OK Klient, a.s., http://www.okklient.cz/. Jako vázaný zástupce investičního zprostředkovatele jsem registrován u České národní banky, moji registraci si můžete ověřit zde. Registrace mne opravňuje zprostředkovávat investice bez omezení objemu u subjektů (investičních společností nebo obchodníků s cennými papíry) z široké nabídky OK Klientu. Jejich přehled je zde.  (seznam partnerů)

Osvědčení o absolvování odborné přípravy pro výkon činností v oblasti zprostředkování investic je zde.
V oblasti zprostředkování služeb souvisejících s penzijní reformou jsem absolvoval předepsanou odbornou přípravu na Vysoké škole finanční a správní. Certifikát o absolvování je zde. (Osvědčení-doplňkové penzijní spoření.pdf). Na jeho základě mohu zprostředkovávat investice do 2. a 3. pilíře důchodové reformy.

Jako tzv. podřízený pojišťovací zprostředkovatel jsem byl registrován od roku 2005 ministerstvem financí ČR. Jeho pravomoci převzala Česká národní banka. Registraci si můžete ověřit zde . Osvědčení o mé registraci podřízeného pojišťovacího zprostředkovatele je zde. Registrace mne opravňuje zprostředkovávat pojištění na území a pro pojišťovny na území ČR. Zaměřuji se na oblast občanských pojištění (pojištění osob – životní pojištění, životní kapitálové pojištění, investiční pojištění, soukromé životní pojištění (pojištění sjednávané ve spolupráci se zaměstnavateli), úrazové pojištění občanů a dětí, životní pojištění pro děti, pojištění odpovědnosti při výkonu zaměstnání, pojištění občanského majetku (domy, domácnosti a občanská odpovědnost). Nevěnuji se pojištění podnikatelských rizik, úvěrové službě (hypotéky apod.- respektive opustil jsem je už před mnoha léty – jeden člověk nemůže být plně kvalifikován pro všechny oblasti. I pro další služby se na mne můžete obracet, neboť mám kvalifikované kolegy, kteří mým klientům rádi poskytnou svoji službu k jejich plné spokojenosti. Kolegové mají zvláštní zájem na spokojenosti mých klientů, neboť (kdybych se dověděl o jakékoliv nespokojenosti), už bych jim žádné další mé klienty nedoporučil.

Jsem registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů dne 9.4.2001, číslo registrace je 00001928/001. Sdělení o registraci je zde. Registrace mne opravňuje shromažďovat, zpracovávat apod. osobní údaje klientů pro potřeby poskytování zprostředkovatelských a poradenských služeb. Úřad pro ochranu osobních údajů je administrátorem směrnice GDPR.

Jako podnikatel působím od dne 3.1.1993 ( úřední datum vzniku mého podnikání je 3.1.1994 ), živnostenské oprávnění pro zprostředkovatelskou činnost je od 24.5.1995 ( živnostenský list je zde ), živnostenské oprávnění pro ekonomické poradenství je od 16.9.1998 ( ( živnostenský list je zde ). Můj výpis z rejstříku trestů je zde.

V roce 2016 jsem absolvoval zkoušku z investičního poradenství podle Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Certifikát o absolvování je zde.

V období 2015 – 2016 jsem absolvoval odbornou přípravu a v roce 2016 zkoušku podle metodiky EFA (European Financial Advisor). Certifikát o absolvování zkoušky je zde. 

V roce 2017 jsem byl Asociací finančních poradců České republiky oceněn jako Finanční poradce roku 2016. Ocenění je zde.

V roce 2018 jsem absolvoval zkoušku podle Zákona 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření. Certifikát je zde.

V roce 2018 jsem absolvoval Investiční akademii u VHI (Viktor Hostinský Investments). certifikát o absolvování je zde:

Každoročně absolvuji předepsané následné vzdělávání u EFA, v oblasti pojištění apod.