Reference

Poprvé jsme se s Vámi setkali v roce 1999 a od té doby jsme s Vašimi službami byli vždy spokojeni. Vždy jste projevil ochotu a přišel kdykoliv, když jsme řešili finanční věci a vždy jste nám pomohl je zdárně vyřešit – zejména v oblasti investic.

MUDr. Karel Nouza, DrSc., vědecký pracovník,  s chotí, Praha.

Ing. Harnach pečuje o naše finance od roku 1997. Dík této péči a spolehlivosti jsme se mohli orientovat v možnostech, které tehdejší a nyní současný finanční trh přináší a zároveň se spolehnout na jeho rady. Ty, které nám poskytl, byly vždy cenné a pomáhají nám zvládat dobře naši finanční situaci.

Ing. Josef Kubíček, projektant, s chotí, Praha.

Pan ing. Viktor Harnach je mým dlouholetým finančním poradcem a vždy mi poradil dobře a výhodně a já si ho za to velice vážím a velice Vám za vše děkuji. Už dlouho jsem nikoho tak ráda neviděla a neslyšela. Pomodlím se za Vás, ať Vám štěstí vydrží.

PhDr. Blanka Andrštová, Praha.

Využívám dlouhodobě služeb a rad Ing. Viktora Harnacha v oblasti finančního poradenství a jsem s nimi velice spokojen. Zejména oceňuji jeho detailní informovanost a ochotu přispěchat s praktickými radami a pomocí v situacích, které vyžadují bezprostřední reakce. Domnívám se, že mohu jeho služby jednoznačně doporučit.

Ing. Oldřich Renner, DrSc., experimentální fyzik, Praha. 

Finanční poradenské služby pana Ing. Viktora Harnacha využíváme již 25 let. Naše dlouhodobá zkušenost je pozitivní, skvělá. Přístup p. Ing. Harnacha k řešení otázek perspektivního plánování při správě rodinných financí, investování apod. se vyznačuje vysokou mírou profesionality, znalostí aktuální situace finančního trhu i procesu jeho vývoje, zkušeností i kreativního přístupu ke konkrétním potřebám a zájmům klienta.

Vřele jej doporučujeme, budete spokojeni!

Prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc., hudebník a pedagog, s rodinou, Praha

Pan Ing. Viktor Harnach pomáhá naší rodině jako finanční poradce již ve třetí generaci. Nejprve s ním spolupracovali moji rodiče. Na tuto spolupráci navázali můj bratr, švagr, moje manželka, já  a posléze i můj syn, synovec a neteře. Pan inženýr pro nás vybírá ty nejvýhodnější investice včetně těch, které jsou státem podporované. Jeho transakce jsou spolehlivé a bez zbytečných rizik. Některé velmi výhodné způsoby investování přitom nejsou všeobecně známé. Pan inženýr zároveň šetří náš čas tím, že sám přebírá nejrůznější pochůzky v bankách a úřadech. Pravidelná setkávání s ním nás těší a přinášejí nám mnoho užitečných poznatků. 

Doc. MUDr. Jaromír Hořák, CSc., lékař a VŠ pedagog, s rodinou, Praha

Ze všech investic, které jste nám doporučil, jsme výrazně profitovali, za což jsme Vám samozřejmě vděčni. Na Vašem jednání v pozici „přítele našich financí“ jsme oceňovali zejména Vaši snahu o maximální objektivnost podávaných informací včetně upozorňování na případná rizika nabízených produktů. Naše hodnocení dlouholeté vzájemné spolupráce je vysoce pozitivní.

Doc. PhDr. Dušan Doležal, PaedDr. Jana Doležalová, oba VŠ pedagogové, Praha

Ing. Viktora Harnacha znám celou řadu let a po celou dobu rád využívám jeho odborných rad i služeb, ať to jsou pravidelné informace, upozorňování na nové možnosti investic nebo praktická pomoc v různých finančních záležitostech. Neocenitelné je například jeho zprostředkovávání mých zájmů v oblasti investic a investování. Oceňuji jeho vstřícnost, trpělivost a především solidnost jeho jednání.

Doc. PhDr. Václav Marek, CSc., VŠ pedagog s rodinou, Praha

S panem ing. Harnachem spolupracujeme v několika oblastech již bezmála dvacet let. Začínali jsme s produkty stavebního spoření, kdy nám radil s výběrem vhodného poskytovatele a při optimalizaci výtěžků, postupně se přidávaly další příležitosti. Přestože sám sleduji vývoj ekonomiky i různých finančních produktů, vždycky byl dobrým rádcem nejen mně osobně, ale celé naší širší rodině a dnes i našim dětem. Byť samozřejmě ani ing. Harnach  neumí předpovědět vývoj trhu ve všech oblastech, jeho doporučení patřila k těm, na něž se bylo možno spolehnout. Z příležitostí, které nám nabídnul, anebo které jsme si sami našli a jím nechali prověřit, uměl pro nás vždy vytěžit maximum. Pokud mohu úroveň jeho služeb shrnout, pak mezi zásadní rysy patří profesionalita, otevřenost, spolehlivost a diskrétnost.

Ing. Jan Vančura, CSc., ředitel firmy, s rodinou, Středočeský kraj

S panem Ing. Harnachem jsme se  před mnoha lety seznámili, když jsme v rodině řešily tatínkovu pozůstalost. Požádaly jsme jej  s maminkou o radu, neboť  jsme o investicích věděly jen pramálo. Oblast finančnictví  byla  pro mne velká neznámá a vůbec jsem se v možnostech jak smysluplně nakládat s úsporami nevyznala. Řídila jsem se jeho dobrými radami a dnes mohu říci, že se mi to velmi vyplatilo. Díky němu mám v této nejisté době pocit finanční jistoty do budoucna.

Jitka Moravcová, MgA., výtvarnice, Praha

Finančního poradce pana Ing. Viktora Harnacha nám před lety doporučili přátelé. Z počátku jsem s rozhodnutím využít tyto služby váhal, protože jsem měl pocit, že správu rodinných financí zvládáme úspěšně. Musím však přiznat, že nejsem povahou a zaměřením ekonom a tyto otázky nejsou středem mých zájmů. Rozhodli jsme se proto nabízenou službu finančního poradce vyzkoušet. Tohoto rozhodnutí dodnes nelituji.
Pan Ing. V. Harnach nám nabídl při osobní návštěvě několik možných alternativ, jak s financemi výhodněji hospodařit, srozumitelně vysvětlil výhody i rizika jednotlivých variant a nechal čas na rozmyšlenou. Po našem svobodném rozhodnutí všechno související „papírování“ k vybraným produktům sám vyřídil, což vzhledem ke svému  časovému zaneprázdnění oceňuji. Dnes mohu s uspokojením konstatovat, že všechny tehdy uzavřené smlouvy k finančním službám byly a jsou dodnes výhodné. Od té doby nás finanční poradce p. Ing. V. Harnach čas od času informuje o změnách, které tu a tam v daných produktech a zákonech nastanou, případně nabídne aktuálně výhodnější variantu či možnost investice. Vyhovuje mi, že nás stále dokola neatakuje novými a novými nabídkami tak, jak mají v poslední době ve zvyku některé finanční instituce. Máme však vždy jistotu, že pokud budeme cokoli v oblasti financí, spoření, pojištění a investic potřebovat, máme se na koho s důvěrou obrátit.

Boris Masník, akademický malíř, filmový výtvarník, Praha, s rodinou.

Finančního poradce může dnes dělat už kde kdo. Mnozí nemají patřičné vzdělání a jejich životy se neopírají o zrovna ušlechtilé hodnoty. Kde přijít k spolehlivé radě? Odpověď lze nalézt v noblesním pánovi, který si vás získá na první pohled svým laskavým úsměvem. Pan Harnach ztělesňuje kombinaci vzdělaného, zkušeného a zároveň velmi lidského odborníka. Člověk nemá sebemenší obavu svěřit mu péči o své finance. Nejasnosti ohledně smluv, investic a všeho ostatního prakticky neexistují, jelikož je ochoten vše do detailu vysvětlit i za cenu schůzky trvající i o dvě hodiny déle. Není – li nějaká oblast jeho parketou, vždy má po ruce schopného kolegu, který danou věc vyřeší. V neposlední řadě je pan Harnach, smím – li to říci z pohledu třetí osoby, moudrým a dobrým člověkem i v osobním životě. Zářným příkladem toho je jeho prosperující rodina, a to je už pro nás dostatek důkazů, proč mu důvěřovat. Protože, je – li něco dobré, pak je to dobré ve všech oblastech.

Mgr. Karel Chudý, MgA., M.Mus., hudebník a hudební producent, Praha, s rodinou.

Pana ing. Viktora Harnacha znám asi dvacet let. Právě v té době na přelomu 20/21 století vznikla potřeba orientovat se v řadě produktů, které nabízela legislativa v oblasti investic, životního zabezpečení, pojištění apod.  Pro mě i pro řadu mých spolupracovníků byl pan ing. Harnach velmi dobrým poradcem, který nám byl nápomocen při uzavírání mnohých smluv, radil nám jak postupovat, jak se rozhodovat, napomáhal nám i v rámci individuálních i rodinných investic.
Osobně si p. ing. Harnacha vážím jako obchodníka a investora pro jeho nesporné odborné znalosti. Po celou dobu co ho znám, vystupoval vždy naprosto profesionálně, ale přitom vždy taktně a lidsky. Když něco slíbil, tak vykonal, dodržel termín, administratině nám bylo vše naprosto jasné a přesné. Nikdy nic nevnucoval, ale upozornil, dovedl objasnit výhody a nevýhody. Pokud jsem potřeboval nějakou informaci o investicích, termínech končících smluvních vztahů apod., mohl jsem se vždy spolehnout na jeho profesionalitu a taky na jeho diskrétnost. Tyto jeho vlastnosti oceňuji nejenom já, ale rovněž moje manželka a rodina mé dcery. Vřele proto mohu doporučit p. ing. Harnacha i jako rodinného poradce.

PhDr. Jiří Herzinger, personální ředitel, s rodinou, Praha.

Finančního poradenství poskytovaného Ing. Viktorem Harnachem využíváme již více než 17 let. Pomáhal totiž již mým rodičům, a tak zcela přirozeně a plynule začal pomáhat i mně a mé rodině.
Vždy jsem oceňoval jeho ochotu přijít, vše prodiskutovat, zvážit a také hned vyřídit. Nikdy mne do ničeho nenutil, upozornil na příležitost a pak respektoval moje rozhodnutí.
V době, kdy jsem s finančními investicemi neměl žádné zkušenosti, jsme společně vytvořili portfolio z celé řady titulů, produktů v české koruně i v eurech. Byl to evidentně dobrý tip a když přišla bankovní a finanční krize po roce 2007, 2008 byly naše ztráty relativně nevelké.
Opomněl jsem zmínit, že poradenství pana Harnacha je prováděno bezplatně – přesněji řečeno tak, jak je poskytována služba v bankách – ovšem na jiné úrovni. Vnímám to dnes jako samozřejmost, ale když se podívám kolem sebe, tak si nevzpomínám, že bych tak kvalifikovanou službu mohl jinde získat za tak příznivých podmínek.

Ing. Pavel Hořák, ministerský rada, Praha, s chotí. 

Vážený pane inženýre, chtěli bychom Vám moc poděkovat za Vaši péči o naše finance. Mnohokrát jste nám velmi dobře poradil jak oblasti investic, tak i v otázkách pojištění. S mnoha pozdravy a přáním, aby se Vám dařilo, jak v práci, tak i zdravotně, ale i v ostatních směrech.

MUDr. Josef Kvapilík, lékař, VŠ pedagog, cestovatel a publicista, s chotí, Praha.

S Ing. Harnachem naše rodina spolupracuje více jak 20 let. Možnosti, jak a kam nejlépe uložit případné přebytky, jsme sledovali a bláhově si mysleli, že tomu rozumíme. Ale když jsem se seznámili s Viktorem Harnachem, zjistili jsme, že nevíme nic. Díky jeho radám a práci jsem ušetřili spoustu času – vždy měl pro nás všechno připravené, předvyplněné ale hlavně jsem ušetřili peníze. Možnosti uzavírat s jednou společností několik smluv, které se křížily, platit jen některé, ostatní nechat u ledu a čekat na jejich další výhodné využití, bylo pro nás ohromující a výhodné. Vždy nás varoval před riziky a nabízel tu nejlepší alternativu.

PaedDr. Michal Effmert, ministerský rada, s rodinou, Praha.

Pana ing. Harnacha znám již více než deset let a s jeho službami jsem byl za tu dobu vždy zcela spokojen.
Oceňuji jeho odbornost i osobní přístup. Jako finančního poradce jej mohu každému doporučit.

Ing. Jaroslav Brojír, konstruktér, Neratovice.

Dobrý den, vážený pane Harnachu ,
dovolte, abych touto cestou vyjádřil poděkování za Vámi poskytované služby a přístup, jakým mi pomáháte řídit mé finanční rozhodování. Vážím si Vaší zodpovědnosti a oceňuji profesní vzdělávání, které jste absolvoval.

Jiří Bobek, majitel a ředitel firmy, s rodinou, Praha.

Finančně poradenských služeb pana Viktora Harnacha využívám dlouhodobě již od roku 1995. Protože ve finančních záležitostech se vůbec neorientuji, tak si velice vážím toho, když mi někdo poradí. Toto mi plně splňuje pan Harnach, a s jeho radami jsem byl vždy velmi spokojen. Jednoznačně vždy potěší, když pracně získané úspory neleží jen tak ladem, ale průběžně navyšují svou hodnotu. Dále si vážím jeho příjemného a přátelského jednání i jeho odborných znalostí. Jeho služby v oblasti finančního poradenství mohu všem vřele doporučit.

Ing. Jaroslav Jirák, konstruktér, Praha.

Zde je několik bodů hodnocení pana Ing. Harnacha a jeho služby, kterou nám poskytuje:

  • na otázky odpovídá srozumitelně a věcně,
  • nejasnosti podrobně vysvětluje,
  • umí porovnat a zvážit výhody a nevýhody jednotlivých investičních nástrojů,
  • na jednání chodí připraven a, pokud to situace dovolí, vždy na minutu přesně.

Ing. Michal Šírek, konstruktér, Praha, s rodinou. 

Ing. Harnach pečuje o naše finance od roku 1997. Dík této péči a spolehlivosti jsme se mohli orientovat v možnostech, které tehdejší a nyní současný finanční trh přináší a zároveň se spolehnout na jeho rady. Ty, které nám poskytl, byly vždy cenné a pomáhají nám zvládat dobře naši finanční situaci.

Ing. Josef Kubíček, projektant, s chotí, Praha.

Již více než deset let využívám odborné podpory a poradenství pana inženýra Viktora Harnacha, a to zejména v oblasti standardních finančních nástrojů jako jsou životní  pojištění, stavební spoření a podobně. Oceňuji především vysokou profesionalitu, spolehlivost a flexibilitu v jeho přístupu ke klientům. Věřím, že služby pana inženýra mohou pomoci všem, kdo zodpovědně přistupují k vlastním i rodinným finančním záležitostem.

Pavel Baran.  

S ing. Viktorem Harnachem se znám téměř dvacet let a také tak dlouho využívám jeho služeb. Nestalo se mi za celou tu dobu, že by nenašel chvíli na poradu pro mne. Ať už osobně, kdy mi zpočátku velice podrobně vysvětlil základy investování, nebo v poslední době mailem či telefonem. Jeho rady se ukázaly jako velice  užitečné, ať už šlo o investice nebo vstup do různých typů spoření. Nikdy pro něho nebyla rozhodující výše investované částky, ale spokojenost klienta. Navíc sleduje u svých klientů různé důležité termíny, takže jsem zcela bez starosti, že něco promeškám nebo zanedbám. Služby pana inženýra mohu s čistým svědomím jen doporučit a chválit!!

PhDr. Věra Menclová, VŠ pedagožka, Praha.

Je to už 20let, kdy přišel manžel se sdělením, že k nám pozval poradce přes finance. Nijak se mi ta myšlenka nelíbila, aby se někdo neznámý měl vrtat v našich financích, ale bylo to domluveno, takže se schůzka uskutečnila. Když potom p. inženýr Harnach mluvil o tom, jaké možnosti jsou v investování a měl ještě navíc mnoho trpělivosti vše vysvětlovat člověku s totálním nezájmem o finanční trhy, bylo rozhodnuto. No a od té doby jeho služby využívám, jsem spokojená, i když ne každá investice vyjde dokonale, ale to není vinou poradce, nýbrž celkovým stavem peněžního světa. Jsem ráda, že nemusím sama bádat kam investovat a mám důvěru, že to pan inženýr provádí, jak nejlépe to cítí.

Ing. Renata Hoetzelová, projektantka, s rodinou, Praha.

Pan ing. Viktor Harnach je mým dlouholetým finančním poradcem a vždy mi poradil dobře a výhodně a já si ho za to velice vážím a velice Vám za vše děkuji. Už dlouho jsem nikoho tak ráda neviděla a neslyšela. Pomodlím se za Vás, ať Vám štěstí vydrží.

PhDr. Blanka Andrštová, Praha.

Ing. Viktor Harnach se ujal mých finančních záležitostí a bez ohledu na svůj čas mi pomáhal. Jednání má laskavé a vstřícné s ohledem na klienta. Byl a je vždy připraven poradit mi, když jeho pomoc potřebuji. Při každém jednání s ním jsem byla přesvědčena, že myslí především na to, aby mi dobře poradil a pomohl. Jsem mu vděčná za dobré rady a pomoc nejen s veškerou administrativou.

Mgr. Alena Vršťalová, učitelka, Kolín.

O finančních službách, které nabízí pan ing. Harnach, jsem se dozvěděla od své známé, která mě s p. ing. Harnachem seznámila. Bylo to již před více jak 15 lety. V té době jsem potřebovala poradit s uzavřením smlouvy o stavebním spoření, později s ukončením smluv v penzijních fondech – mým i manželovým, dále s pojistkami, které byly uzavřené před lety za méně výhodných podmínek atd. Během let pan ing. Harnach pomohl s finančními záležitostmi nejen mé celé rodině, ale i známým, kterým jsem o jeho poradenství řekla.  Jeho služby si velmi považuji, vždycky vyřídil danou záležitost dobře a pečlivě.  Jsem ráda, že mi upozorní na nové finanční produkty, které bych mohla využít, nebo změny, které se mě přímo týkají.  Rozhodně jeho služby mohu dál doporučit ostatním.

Hana Stanková, Praha 5.

S ing. Harnachem koexistují naše rodinné finance už víc než patnáct let – k jejich a i naší spokojenosti. Oceňujeme ochotu ing. Harnacha, jeho vstřícnost, okamžité reakce na dotazy a trpělivost s našimi laickými, někdy možná naivními názory (tedy přístup u expertů ne vždy samozřejmý) – a ovšem také průběžné mailové informace o investičních příležitostech, legislativních změnách a o všem dalším, co našim financím prospívá.

Prof. PhDr. Alena Macurová, CSc., VŠ pedagožka, Praha, s rodinou