Finanční plánování

 • je postup, který obvykle předchází každé finanční rozhodování a který má za cíl finanční rozhodování precizovat – optimalizovat.
 • řeší, jak dosáhnout splnění všech osobních (rodinných) cílů, které se uspokojují penězi.
 • pracuje jak s již nashromážděnými prostředky (dosavadní investice) tak i s prostředky, které postupně přicházejí (postupné investování).
 • samo o sobě nepředstavuje žádnou investici, ale napomáhá k zefektivnění všech finančních toků.
 • nevyžaduje velké finanční prostředky, naopak si často vystačí s tím, že objeví zdroje do té doby neefektivně využité.
 • v první řadě řeší, jaké máme cíle (které se uspokojují penězi), kolik finančních prostředků a kdy budou ke splnění cílů potřeba.
 • řeší, jaké jsou ke splnění cílů zdroje ( majetek, dosud shromážděné prostředky i prostředky, které investorovi postupně přicházejí  ve formě mzdy, výnosů nebo renty
 • reviduje, jaké závazky má investor, jejich objemy, lhůty a finanční toky
 • kontroluje a optimalizuje rodinné příjmy i výdaje
 • kontroluje, nakolik je splnění stanovených cílů dosažitelné a za jakých podmínek
 • kontroluje případné neefektivní využití dosavadních finančních toků
 • dělá pořádek ve financích!
 • je složitý proces, který se stává výrazně srozumitelným aplikací výpočetního software
 • obvykle řeší složitou problematiku – obrázek vyjadřující podstatu problému je vedle
 • používám k aplikaci pronajatý software firmy KFP, s.r.o.
 • aplikaci finančního plánu obvykle předchází zpracování podkladu pro finanční plán, který přináší významné zjednodušení, zkrácení a zefektivnění procesu aplikace vlastního finančního plánu. Odkaz na podklad pro zpracování je ve formě excelového souboru je uveden v dolní části této stránky.

Výstup finančního plánu je ve formě přehledného pdf souboru o rozsahu cca 17 stránek A4. Přináší významný přínos i pro investory, kteří si dosud mysleli, že mají vše optimálně!