Aktuální investiční příležitosti – Garance 2019

Týká se kupních smluv investičního zlata ve formě investičních slitků Fortuna (producent PAMP) a mincí Australia Kangaroo (producent Královská australská mincovna) mezi zájemci o investování do cenných kovů a společností IBIS InGold®, a.s.IČ 25525433 se sídlem Rybná 682/14, Praha 1.

Základní informace:

  • Investiční zlato je nepostradatelnou součástí každého portfolia (souboru investic) se specifickými a nezastupitelnými vlastnostmi.
  • Investiční zlato ve formě slitků a mincí (které jsou předmětem Garance 2018) je nepochybné kvality, opatřené certifikátem pravosti a Veriscanem – opatřuje producent PAMP a certifikátem o prvodržitelství každého slitku (mince) – opatřuje IBIS InGold. Parametry lze ověřit na webu PAMPu i IBISu InGoldu i jinak.
  • Investiční zlato (předmětné kvality) se obchoduje na celém světě za velmi blízké ceny (cenová arbitráž) a likvidita (možnost kdykoliv nakoupit i prodat jakékoliv množství zlata) je vysoká.
  • V současné době (září 2018) se ceny pohybují na úrovni v blízkosti minimálních hodnot za posledních 8 let.

Graf vývoje ceny zlata z londýnské burzy

Inteligentní investiční plán – IIPlán®  

 K dispozici je Inteligentní investiční plán – IIPlán® – osvědčený nástroj k postupnému investování do cenných kovů použitelný i jako nástroj pro jednorázovou investici nebo kombinaci obou možností.

Přehled základních vlastností IIPlánu®:

Důležité vysvětlení: Vstupní cenové navýšení prvního slitku

Garance 2019: