Investice do zlata a stříbra

Žijeme v období charakteristickém nízkou až velmi nízkou inflací ( inflace = znehodnocování peněz, růst cen, rozšiřování peněžní zásoby aj.), že mnozí lidé už ztratili obezřetnost a riziko inflace podceňují. Přitom průvodní znaky inflace jsou patrné : cenová úroveň se za posledních 5 let zvýšila průměrně o 2,92 % ročně, růst peněžní zásoby se za posledních 5 let zvýšil o 14,7 bil.USD ( to je i pro USA značně velká částka – zejména je zapříčiněna americkými výdaji v sociální sféře, sanací bank a hypotéčních korporací, výdaji na války v Iráku a v Afghánistánu aj.). Podobný vliv má dluhová krize v EU, která rozhodně dosud není zažehnána.
Všechny tyto skutečnosti představují inflační rizika, přesto se centrálním bankám ( FED v USA a ECB v EU ) dosud daří inflační tlaky brzdit, ovšem za cenu enormních výdajů ( 1. i 2. etapa kvantitativního uvolňování v USA, Euroval a jiné fondy určené k záchraně evropských bank a evropských vládních dluhopisů. To však nemůže trvat donekonečna a nadbytek peněz nalitých do ekonomik se dříve nebo později musí projevit inflací. Pro tuto situaci je nejlépe mít část svého majetku zainvestováno do drahých kovů – zlata a stříbra.
Zlato a stříbro jsou tradiční měnové kovy ( měnové kovy = v historii se z nich razily mince ), které si vždy ( zejména v situacích společenských bouří, válek, revolucí, ekonomické nestability ) zachovávaly svoji hodnotu a vždy sloužily jako nejspolehlivější platidla. Na hodnotu zlata a stříbra se přepočítávaly hodnoty všeho ostatního. Investiční zlato a stříbro jsou nepostradatelnými složkami každého správně vytvořeného investičního portfolia ( souboru investic ).

Charakteristika zlata jako investičního nástroje


Investiční stříbro : jeho vlastnosti jako investičního nástroje (staženo z internetu)

Společné vlastnosti zlata a stříbra pro investory

Rizika investování do drahých kovů


O investování do zlata a stříbra je řada významných publikací, nejsdělnější pro běžného čtenáře – zájemce jsou


Knihy mohu zájemcům zapůjčit na vyžádání.