Investování do nemovitostí

Během uplynulých několika let byly do ekonomiky v zájmu jejího vyvedení z ekonomické krize nality v USA i v Evropě obrovské objemy finančních prostředků, které nebyly pokryty odpovídajícími daňovými příjmy ani přebytkem obchodní bilance. To znamená, že dříve nebo později se musí nadbytečné peníze projevit růstem inflace. Vedle investice do drahých kovů ( a případně dalších komodit – uměleckých předmětů, šperků, starožitností apod.) je pro tuto situaci vhodné mít část majetku uloženu v nemovitostech (domy, byty, pozemky, objekty pro podnikání apod.).

Investice do vlastního bydlení

První nemovitostí je pro každého dům nebo byt, ve kterém žije. Většinou je smysluplnější si objekt bydlení pořídit do vlastnictví, neboť se dá v případě potřeby odprodat ( převážně se ziskem ) a je také výhodnější objekt svého bydlení mít ve vlastnictví na důchod. Slouží tak v podstatě i jako forma investice na penzi. V současné době jsou k dispozici 3 hlavní nástroje k financování vlastního bydlení – všechny jsou velmi příznivé:


Investice do bytů k pronájmu

Častou otázkou klientů – investorů je možnost investic do bytů k pronájmu. V 90. letech, kdy bytů bylo málo a poptávka po pronájmech obrovská, byla pořizovací ceny bytů nízká a nájemné vysoké ( např. byt bylo možné pořídit za 200 tis. Kč a pronajmout jej za 15 tis. Kč měsíčně, doba ekonomické návratnosti byla extrémně nízká a efektivnost takové investice obrovská).  Dnes (rok 2018) – bylo vystavěno mnoho bytů, které slouží jako investice a jsou pronajímány za výhodných podmínek. Tržní ceny bytů (zejména v Praze) jsou vysoké, tomu odpovídá nájemné. Je rizikem investice tohoto typu, že, jakmile dojde k ekonomickému poklesu, dojde k snížení poptávky po pronájmech, tedy k snížení cen pronájmů a významnému prodloužení doby ekonomické návratnosti. Investice do bytů k pronájmu se nejeví jako nejvhodnější příležitost.   

Investice do pozemků

Investování do pozemků je významnou příležitostí. Někdy se lidé domnívají, že na nemovitostech ( pozemcích ) se nedá prodělat. Opak je pravdou a mnoho investorů na pozemcích prodělává. Mezi pozemky jsou významné rozdíly. Výhodné je zejména, pokud se investorovi podaří levný pozemek ( orná půda, zahrada apod.) přeměnit v územním plánu obce na stavební, který má mnohanásobnou hodnotu. To však vyžaduje, aby pozemkům investor dobře rozuměl, aby dokázal vytipovat, do kterého pozemku investovat s perspektivou jeho přeměny na stavební. Naopak nebezpečím pro investory, které lze jen těžko eliminovat, je umístění nové komunikace v okolí pozemku nebo jiné změny v územním plánu obce. Takové změny mohou výrazně snížit hodnotu pozemku.

Úloha realitního makléře 

výrazně s vhodnou volbou a s realizací investice do nemovitosti může napomoci realitní makléř. Ten má za úlohu napomoci svému klientovi s výběrem nemovitosti ke koupi, s eliminací různých rizik souvisejících s investicí, zabezpečuje často právní servis apod. Realitní makléř obvykle účtuje od svého klienta honorář, který se obvykle pohybuje v rozmezí 3 – 5 % z kupní ceny nemovitosti. Zprostředkování realit ( realitní služba ) je nelicencovanou živností a může ji vykonávat kdokoliv ( s čistým trestním rejstříkem). V realitní branži se však setkáváme s mnoha podvody. Vytipovat spolehlivého a korektního realitního makléře nebývá snadné (zvláště, když občan přistupuje k investici do nemovitosti poprvé).

Pro všechny, kteří uvažují o investici do reality (byt, dům, pozemek . . .) mám tip na ověřeného, spolehlivého, kvalifikovaného makléře s příjemným jednáním, se kterým bude jistě každý spokojen. Stačí, když se mi ozvete.

Poznámka k realitnímu makléři: kolega má zvláštní zájem na tom, aby všichni mí klienti, kterým jsem doporučil jeho službu, s ní byli spokojeni. Já totiž na průběh jeho činnosti dohlížím a kdyby byl někdo nespokojen, už bych mu žádného dalšího nedoporučil. Proto záruka úplné spokojenosti.

Služba úvěrového poradce pro oblast úvěrů ze stavebního spoření a hypotéčního poradce 

Pro oblast úvěrů ze stavebního spoření i hypotéčních úvěrů mám kvalifikované kolegy, kteří obsluhují mé klienty (úvěrová problematika je velmi rozsáhlá a já sám nemohu plně kvalifikovaně obsluhovat všechny oblasti). I v oblasti úvěrů dobře funguje záruka úplné spokojenosti, neboť i zde mají kolegové zájem, aby mým klientům poskytovali nejlepší služby.

Pokud máte zájem o službu kvalifikovaného a ověřeného úvěrového poradce, ozvěte se mi!