Hodnoty a teze

Hodnoty (v profesionální oblasti)

Ve svých činnostech uplatňuji tyto hodnoty

Hodnoty ve vztahu k investorům:

Teze

Soukromé hodnoty