Pomůcka pro správné stanovení hodnot

Všeobecná pravidla:

 • Hodnotami jsou obvykle abstraktní pojmy, které vyjadřují hlavní, trvalé, „strategické“, obvykle neměnné požadavky na život se zaměřením na úlohu financí v něm
 • Jejich definování nám umožní setrvání ve správném směru i situacích, které život někdy přináší (obtíže, maléry, změny situace apod.)
 • Jejich stanovení není obvykle snadné, rychlé, naopak vyžadují dlouhodobé přemýšlení a přehodnocování. Stanovení obvykle trvá i řadu měsíců, opětovné vyhodnocení je správné uskutečnit vždy po několika letech.

Příklady:

 • Spokojený život v bezpečí ve finanční oblasti
 • Bezpečná výchova dětí (z hlediska finančního zajištění)
 • Zabezpečení dostatečné renty pro penzijní věk
 • Zajištění dostatečných rezerv pro nenadálé životní případy
 • Finanční svoboda (vizte dále)
 • Efektivní správa (investování) i čerpání doživotní renty

Stupně finanční svobody:

 1. Finanční bezpečí – pasivní příjem pro pokrytí nezbytných výdajů – hypotéka, poplatky za bydlení a domácnost, stravu, dopravu, pojištění …
 2. Finanční zdraví – pasivní příjem pro pokrytí všech nezbytných výdajů plus 50 % zbytných výdajů
 3. Finanční nezávislost – pasivní příjem rovnající se vašemu standardnímu příjmu a zajištění stejné životní úrovně, jako když pracujete
 4. Finanční svoboda – pasivní příjem rovnající se vašemu standardnímu příjmu, zajištění stejné životní úrovně, jako když pracujete plus jednu, dvě nebo tři důležité věci navíc, které si dnes dovolit nemůžete
 5. Absolutní finanční svoboda – můžete si dovolit dělat cokoliv a kdykoliv bez omezení finančními zdroji.

Příklady možných hodnot vhodných pro finanční mapu, finanční plán a hlavně pro uplatnění v životě:

 • Jistota, že investice jsou prováděny správně a směřují k úspěšnému naplnění investičních cílů
 • Jistota, že finanční plán je stanoven správně a směřuje k úspěšnému dosažení životních cílů
 • Jistota, že úspěšným investováním, finančním plánováním (i ostatními finančními kroky) vytváříme správné vzory pro mladou generaci
 • Dobrý pocit z úspěšného investování, dosahování stanovených cílů i z poskytnutých správných vzorů mladé generaci

Jiné příklady možných hodnot:

 • Štěstí
 • Harmonie
 • Perspektiva